Contactgegevens

Postbus 426
2400 AK Alphen a/d Rijn
Tel. 0172 - 795515
Fax. 084 - 2292371


 

Bel me terug...

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij zullen u z.s.m. terugbellen...

Het nieuwe jaar brengt een aantal wetswijzigingen en nieuwe wetten met zich mee. De zelfstandigenaftrek daalt en dat betekent minder belastingvoordeel. Daarnaast zijn alle woonadressen van ondernemers en bestuurders afgeschermd in het Handelsregister. Je kunt gebruik maken van een aantal veranderende subsidieregelingen wanneer je van plan bent je bedrijf te verduurzamen. In dit overzicht vind je de belangrijkste wijzigingen voor zzp’ers.

1. Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders
2. Cadeaubon minimaal 2 jaar geldig
3. Afscherming woonadressen Handelsregister
4. Alleen Euro 6- en elektrische vrachtwagens in milieuzone
5. Bijtelling elektrische auto omhoog
6. Meer winst valt onder het lage vpb-tarief
7. Daling zelfstandigenaftrek
8. Belastingvrijstelling TVL en TOGS
9. Milieu-investeringsaftrek (MIA) omhoog
10. Belasting op benzine- en dieselauto’s omhoog
11. Geen gedwongen openstelling van winkels
12. Kinderopvang geeft maandelijks gegevens door aan Belastingdienst
1. Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders

Ga je beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder? Sinds 1 januari 2022 ben je verplicht je te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Pas daarna kan je starten met het verlenen van zorg. 
Je wordt gevraagd informatie te geven over bijvoorbeeld de verwachte startdatum, vormen van zorg en of er een klachtregeling is. Als nieuwe zorgaanbieder kun je je nu aanmelden bij het CIBG.

2. Cadeaubon minimaal 2 jaar geldig

Verkoop je cadeaubonnen? De wettelijke minimale geldigheidsduur is van 1 naar 2 jaar gegaan. Consumenten krijgen zo langer de tijd om hun cadeaubon te gebruiken. 
De geldigheidsduur van 2 jaar is voor alle cadeaubonnen. De regel geldt voor zowel online als hardcopy cadeaukaarten. Het maakt niet uit wie de cadeaubon heeft gekocht.

3. Afscherming woonadressen Handelsregister

Sinds 1 januari 2022 schermt KVK het woonadres van ondernemers en bestuurders af in het Handelsregister. De afgeschermde woonadressen zijn alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders.
De adressen die vermeld staan als vestigingsadres kunnen nog wel opgevraagd worden. Dit is ook het geval als het vestigingsadres gelijk is aan het woonadres.
Tot 1 januari 2022 gold dat de woonadressen van eigenaren van eenmanszaken, vennoten van vof’s en cv’s, maten van maatschappen en bestuurders van verenigingen van eigenaars openbaar waren. Dit in tegenstelling tot de woonadressen van functionarissen van rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, zoals de bv of nv. Met deze wetswijziging komt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tegemoet aan de wens om het woonadres van natuurlijke personen bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid standaard af te schermen.

4. Alleen Euro 6- en elektrische vrachtwagens in milieuzone

Sinds 1 januari 2022 mag je alleen met dieselvrachtauto’s met emissieklasse 6 (Euro 6) en elektrische trucks de milieuzone voor vrachtauto’s inrijden. Dit geldt ook voor autobussen wanneer een gemeente de milieuzone ook laat gelden voor autobussen. Vrachtauto’s op diesel met emissieklasse 4 en 5 hebben geen toegang meer tot milieuzones. Er zijn nu in Nederland 13 gemeenten met een milieuzone voor dieselvrachtauto’s. De gemeente Haarlem voerde op 1 januari 2022 ook een milieuzone voor vrachtauto's in.
Heb je een voertuig dat rijdt op een andere brandstof dan diesel dan mag je altijd de milieuzones inrijden.

5. Bijtelling elektrische auto gaat omhoog

Gebruik je de auto van de zaak ook privé? Dan moet je voor het privégebruik een bedrag bij de winst optellen, de bijtelling. De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak steeg per 1 januari 2022 van 12 naar 16%. Deze verhoging geldt voor de eerste 35.000 euro van de cataloguswaarde van de auto. Is de cataloguswaarde hoger? Dan geldt voor het overige bedrag hetzelfde tarief als voor niet-elektrische auto’s, namelijk: 22%. 

6. Meer winst valt onder het lage vpb-tarief 

Heb je een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv)? De overheid wil bedrijven met lagere winsten minder belasten. Per 1 januari 2022 is de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (vpb) aangepast. Daardoor valt een groter deel van je winst onder het lage vpb-tarief. Je betaalt 15% vennootschapsbelasting over de eerste 395.000 euro winst. Dat was 245.000 euro. Alles boven 395.000 euro blijft met 25% belast. 

7. Daling zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek daalt per 1 januari 2022 met 360 euro van 6.670 naar 6.310 euro. De verlaging betekent minder belastingvoordeel. Het bedrag waar je belasting over betaalt wordt hoger en je betaalt dus meer inkomstenbelasting. 
Heb jij een eenmanszaak, vof, maatschap of commanditaire vennootschap? Dan kun je als je minimaal 1225 uur per jaar besteedt aan je eigen zaak én je inkomsten vallen onder winst uit onderneming gebruikmaken van deze aftrek. 
De zelfstandigenaftrek gaat tot 2036 elk jaar stap voor stap omlaag. Check deze 5 belastingtips om meer voordeel uit je aangifte te halen. 

8. Belastingvrijstelling TVL en TOGS 

Tijdens de coronacrisis heb je wellicht gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of de Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren (TOGS). Per 1 januari 2022 zijn deze reeds ontvangen subsidies vrijgesteld van inkomsten- of vennootschapsbelasting. De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. 

9. Milieu-investeringsaftrek (MIA) omhoog

Het kabinet stimuleert bedrijven om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Hiermee mag je een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Je betaalt dan minder inkomsten- en vennootschapsbelasting. MIA is een aanvulling op de reguliere afschrijving.
De hoogte van de milieu-investeringsaftrek is afhankelijk van de categorie waarin het bedrijfsmiddel is ingedeeld. De MIA kent nu 3 percentages die per 1 januari 2022 zijn verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Met een hogere korting worden milieuvriendelijke investeringen aantrekkelijker.

10. Belasting op benzine- en dieselauto’s omhoog 

Koop of importeer je personenauto’s die rijden op diesel of benzine? Dan betaal je sinds 1 januari 2022 meer belasting op personenauto's en motorrijwielen (bpm). Hoe meer CO2 een auto uitstoot hoe meer bpm je betaalt. 
Hoeveel bpm je betaalt, hangt af van de schijf (categorie) waar je auto in valt en het bpm-tarief van de schijf. De schijfgrenzen en bpm-tarieven veranderen tussen 2022 en 2025. 

11. Geen gedwongen openstelling van winkels

Heb je een winkel en staan er afspraken in het (huur)contract over openingstijden? Per 1 januari 2022 hoef je je niet meer te houden aan eenzijdige veranderingen van openingstijden door bijvoorbeeld de winkeliersvereniging als je daarvoor niet zelf vooraf duidelijk akkoord hebt gegeven. 
Als je contractueel akkoord gaat met een bepaalde openstelling dan moet je je hier wel aan houden. Denk bijvoorbeeld aan een koopavond. 

12. Kinderopvang rapporteert maandelijks aan Belastingdienst

Heb je een kinderopvangorganisatie? Dan moet je sinds 1 januari 2022 elke maand aan de Belastingdienst doorgeven hoeveel een kind naar de opvang is geweest. Ook moet je uiterlijk 1 maart aan de Belastingdienst een jaaroverzicht doorgeven van het jaar daarvoor. Je levert de maandelijkse factuurgegevens aan via het gegevensportaal van de Belastingdienst. Als de ouder niet (alle) gegevens kan of wil verstrekken, lever je de gegevens aan die bij jou bekend zijn.

bel ons nu

 

Deel deze pagina op Social media :-)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.